Hướng dẫn cài đặt add-on cho Chrome

Bước 1: Đầu tiên bạn mở trình duyệt Chrome của mình ra và đăng nhập vào link https://chrome.google.com/webstore/search/stealthy


Bước 2: Bạn làm như hình. click vào tab Extensions. Sau đó click vào tab add to chrome


Bước 3: Một bảng thông báo hiện ra bạn nhấn vào chữ "add"


Bước 4: Sau đó bạn click vào "Free trial"


Bước 5: Bạn nhìn lên góc trên màn hình bên tay phải có hình mũi tên. bạn nhấn vào biểu tượng như trong hình dưới đây


Bước 6: Khi biểu tượng add-on hiện lên màu xanh tức là bạn đã khởi động add-on và cứ giữ nguyên như vậy


Bước 7: Bạn đăng nhập vào http://choiphommienphi.com như bình thường. Chúc bạn có những giây phút thoải mái và vui vẻ cùng http://choiphommienphi.com

Ciao iOS App
Ciao Android App

Hướng dẫn cài đặt add-on cho Chrome

Bước 1: Đầu tiên bạn mở trình duyệt Chrome của mình ra và đăng nhập vào link https://chrome.google.com/webstore/search/stealthy


Bước 2: Bạn làm như hình. click vào tab Extensions. Sau đó click vào tab add to chrome


Bước 3: Một bảng thông báo hiện ra bạn nhấn vào chữ "add"


Bước 4: Sau đó bạn click vào "Free trial"


Bước 5: Bạn nhìn lên góc trên màn hình bên tay phải có hình mũi tên. bạn nhấn vào biểu tượng như trong hình dưới đây


Bước 6: Khi biểu tượng add-on hiện lên màu xanh tức là bạn đã khởi động add-on và cứ giữ nguyên như vậy


Bước 7: Bạn đăng nhập vào http://choiphommienphi.com như bình thường. Chúc bạn có những giây phút thoải mái và vui vẻ cùng http://choiphommienphi.com

Ciao iOS App
Ciao Android App
© 2015 - Mậu Binh